Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat i protecció de dades

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades protegides que realitza el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

Identitat del responsable de tractament i delegat de protecció de dades

El Responsable del Tractament de Dades és el CONSELL COMARCAL ALTA RIBAGORÇA, amb CIF P7500013C. Hi podeu contactar amb les següents dades:

Av. Victoriano Muñoz 48, 25520 El Pont de Suert - Telèfon: 973690353 - c.e.: consell@altaribagorça.cat

Per a tractar temes de protecció de dades, us podeu adreçar a l'adreça de c.e.: lopd@altaribagorça.cat

Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) d'aquesta entitat mitjançant l'adreça de c.e.: dpd@altaribagorça.cat.

Fent clic aquí, accediu a la informació que figura a l'espai de la transparència.

Finalitat dels tractements i terminis de conservació

Les dades protegides subministrades al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça seran recollides per diferents mitjans com: formularis, enquestes o a través de l’enviament de missatges de correu electrònic que figurin al web per obtenir informació d’activitats i/o serveis. Els procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades protegides i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

  • En cadascun d'aquests mitjans s’informarà detalladament de la finalitat del tractament de les dades protegides que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.
  • En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades protegides.
  • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no ens sol·liciti la supressió o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Fent clic aquí accediu al detall del Registre d'Activitats de Tractament de dades protegides que té donades de alta el Consell Comarcal.

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça disposa de perfils a les xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram,  amb la finalitat de publicar i difondre  els serveis que presta i/o actes que organitza. També utilitza aquests canals per difondre les informacions que es publiquen en aquesta pàgina web, interactuar amb els usuaris i usuàries i servir de canal d'atenció i interacció social.

Es deixaran de tractar les seves dades com a usuari/a de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir el compte.

Legitimació

La base jurídica del tractament de les dades personals dependrà de la finalitat prevista d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, per l’execució d’un contracte, en compliment d’una obligació legal, en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

És necessari proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça no pugui atendre les sol·licituds de la persona interessada i, en conseqüència, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta del serveis sol·licitats.

Destinataris

Les seves dades no se cediran a tercers, tret que ho hagi autoritzat expressament, que sigui per obligació legal o siguin altres administracions públiques d'acord amb les seves competències, així com als encarregats de tractament que contracti el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per dur a terme el servei sol·licitat.

No hi haurà transferències a tercers països.

Drets de les persones afectades

Els usuaris podran exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de per a obtenir informació sobre com i per a què està tractant les dades el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada en el punt 1 o a l’adreça de correu electrònic: lopd@altaribagorça.cat, adjuntant còpia del DNI.

Fent clic aquí accediu a informació sobre aquests drets i a la descàrrega dels fomularis per a formalitzar les peticions."